1992

Toneelkring  "De Totetrekkers"

Trouwen of betalen                                                                          1992

Auteur: Walter Kalkus, bewerkt door Jos Joosten

Regie: Jozef Martens


Er heerst grote beroering in het dorp op het ogenblik dat het stuk begint, door het feit dat links en rechts wordt gefluisterd: "Weldra gaat een wet afgekondigd worden waardoor een belasting op de vrijgezellen zal worden ingesteld!"

De olijke barbier Jacques De Vos komt het aan boer De Meulenaere vertellen en boer Vandeputte is ook al in de weer door die ongenadige wet die zegt: "trouwen of betalen!". Alleen zij die driemaal een huwelijksaanzoek hebben gedaan en driemaal werden afgewezen zullen vrijgesteld worden van de belasting.

De Meulenaere en Jacques zullen het er op wagen en trachten driemaal door een schone te worden afgepoeierd. Maar Jacques heeft gehoord dat ook diegenen bij wie er een "vijs los" is, geen vrijgezellenbelasting zullen moeten betalen. Hij zal het laken dan ook maar over die kant gooien en haalt de dwaaste streken uit om zich voor een halve gare te doen doorgaan.

Dit lukt echter zo wonderwel, dat niemand in het dorp zijn keel nog wil overleveren aan die gekke barbier. Met de boeren De Meulenaere en Vandeputte gaat het al niet beter. De ene krijgt het duchtig aan de stok met de geweldige Gerarda, zijn zuster, en zit op de duur ook nog opgescheept met een huwelijksaanzoek, dat hij aan een bedelares deed, in de vaste hoop dat zij zou weigeren, maar dat, wonder boven wonder, ingewilligd wordt, en de andere moet zelfs een tijdlang doorbrengen in het allesbehalve comfortabele hondenhok van de boer De Meulenaeres waakhond.

Een kluchtig spel zonder kwade bedoelingen dat iedereen amuseren zal.


© Copyright 2012. All Rights Reserved.